MENU 3

StockX: Sneakers, Streetwear, Trading Cards, Handbags, Watches

Tư vấn 24/7

0394347252

MENU 3

  • 1. Soup Hoành Thánh
  • 2. Gà Mẹt Ấp Trứng
  • 3. Mực Dồn Thịt Hấp
  • 4. Dê Né + Bánh Mì
  • 5. Lẩu Cá Chình
  • Liên hệ
  • 61

1. Soup Hoành Thánh

2. Gà mẹt ấp trứng 

3. Mực Dồn Thịt Hấp 

4. Dê né + Bánh Mì

5. Lẩu Cá Chình

6. Tráng Miệng Tàu hủ Singapore

Menu liên quan
Zalo
Hotline