MENU 2

StockX: Sneakers, Streetwear, Trading Cards, Handbags, Watches

Tư vấn 24/7

0394347252

MENU 2

  • 1. Soup Hoành Thánh
  • 2. Gà Hấp Hành
  • 3. Mực Sa Tế
  • 4. Bò Nhúng Nước Dừa
  • 5. Lẩu Cá Bóp
1. Soup hoành thánh
2. Gà hấp hành
3. Mực sa tế
4. Bò nhúng nước dừa
5. Lẩu cá bớp
6. Tráng miệng nhãn
  • Liên hệ
  • 57

1. Soup hoành thánh
2. Gà hấp hành 
3. Mực sa tế
4. Bò nhúng nước dừa 
5. Lẩu cá bớp
6. Tráng miệng nhãn 

Menu liên quan
Zalo
Hotline